יום א', יח’ בתמוז תשע”ט
מזל טוב לילידי חודש תשרי- חשון.
פורסם: 12:39 (14/10/18) רחל אורית לנדאו
כיתות ב:

חרוב מוריה
באבי שרון
מלניק יניב
קופפר תמר

אהרון אוריה
דטלקרמר לביא
אביעד יהונתן

כיתות ג':

ולמן עידן
תוהמי לייה
אחרק אבישג

חדד אליאב
וולט נוי
שכן טוב עטרה
גולדנברג לינוי
גולדנברג הילה
מאירי אריאל

כיתה ד':

שמעוני יונתן
איובי רועי
גל דריה
דוד בניה
דודזון יואב
ידעי מוריה
קופפר יונתן
בעזה אילת השחר

כיתה ה'

ונה ניצן
אחרק עותניאל
איובי עידן
קולמן ישי

כיתה ו':

תורגמן דן
מלניק איתי
עומיסי אליה
משה איתן
תוהמי נריה