יום א', יח’ בתמוז תשע”ט

משפחת 'שילה' היקרה"ויבאה יצחק האהלה שרה אמו ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה וינחם יצחק אחרי אמו" (בראשית כד,סז). '"האהלה שרה אמו" - ויביאה האהלה והרי היא שרה אמו, כלומר ונעשית דוגמת שרה אמו. שכל זמן ששרה קיימת היה נר דלוק מע"ש לערב שבת, וברכה מצויה בעיסה,וענן קשור על האהל. ומשמתה פסקו, וכשבאת רבקה חזרו רש"י "ויביאה יצחק האהלה שרה אמו”. כל ימים שהיתה שרה קיימת, היה ענן קשור על פתח אהלה, כיון שמתה, פסק אותו ענן, וכיון שבאת רבקה, חזר אותו ענן. כל ימים שהיותה שרה קיימת, היו דלתות פתוחות לרוחה, וכיון שמתה שרה,פסקה אותה הרווחה, וכיון שבאת רבקה חזרה אותה הרווחה. וכל ימים שהויתה שרה קיימת, היה ברכה משולחת בעיסה, וכיון שמתה שרה, פסקה אותה הברכה, כיון שבאת רבקה חזרה. כל ימים שהייתה שרה קיימת, היה נר דולק מלילי שבת ועד לילי שבת, וכיון שמתה פסק אותו הנר, וכיון שבאת רבקה חזר. וכיון שראה אותה שהיא עושה כמעשה אמו קוצה חלתה בטהרה וקוצה עיסתה בטהרה, מיד "ויביאה יצחק האהלה”' וכיון שראה אותה שהיא עושה כמעשה אמו, קוצה חלתה בטהרה וקוצה עיסתה בטהרה, מיד "ויביאה יצחק אהלה" שבת שלום! ליאת אחרק עלון פרשות חיי שרה 02.11.18.pdf

 
 
מה ‏נעשה ‏בבית ‏הספר
חוזרים ‏וטפסים
משולחן ‏ההנהלה
מרחבי כיתות
תחומי דעת
למידה בשעת חירום