יום א', יח’ בתמוז תשע”ט

שפחת 'שילה' היקרה"וירא אליו ה' באלוני ממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום (חי, א).אין האדם זוכה להגלות אלוקית בבחינת "וירא אליו ה' " כי אם על ידי שיושב וממתין ומתעכב אצל פתח אוהל הקדושה זמן רב. ואף על פי שבתוך כל כך עובר עליו מה שעובר, וחמימות היום שהם כלל התאוות בוער אותו הרבה, אעפ"כ הוא אינו מניח את מקומו חס ושלום רק הוא יושב וממתין ומתעכב אצל הפתח ימים וזמנים רבים (רבי נתן, עלים לתרופה מכתב כ"ח)."אולי יש חמישים צדיקים בתוך העיר" (יח, כד).העין הטובה של אברהם אבינו זה דבר שלא יתואר ולא ישוער. הוא מתפלל אפילו על אנשי סדום שהיו רעים וחטאים, ומבקש מהקב"ה שימצא בהם מעט טוב, ואם אפילו יש רק עשרה צדיקים בעיר, שיהיו הצדיקים האלה בחינת הנקודה הטובה של כל רשעי סדום, ובזכותם יינצלו כל אנשי סדום. הוא רק שומע על השליחות של המלאך להפוך את סדום והוא מיד נעמד ושופך לבו בתחנונים לפני בורא כל העולמים, מנסה ללמד כף זכות ולבטל את רוע הגזירה.נכון, הכף זכות שניסה אברהם אבינו ללמד על אנשי סדום לא הועילה, כי אנשי סדום היו חטאים כל כך גדולים שזה לא עזר. ואף על פי כן אברהם אבינו לא מתייאש וממשיך לנסות לדון אותם לכף זכות. הוא את שלו עושה. והקב"ה יגמור כפי שצריך לגמור. מפה צריך ללמוד שאדם, אסור לו להתייאש והוא תמיד צריך לחפש את הטוב בשני, לדון אותו לכף זכות, לחפש בכל הכוח משהו טוב שיש אצלו, להתפלל עליו, לסנגר עליו, להמליץ טוב עליו. חורף בריאוגשמי ברכה שבת שלוםליאת עלון פרשות וירא 25.10.18 (1).pdf

 
 
מה ‏נעשה ‏בבית ‏הספר
חוזרים ‏וטפסים
משולחן ‏ההנהלה
מרחבי כיתות
תחומי דעת
למידה בשעת חירום